Hoa hồng leo

Hoa hồng leo

Hoa hồng leo là một cách tuyệt vời để mang chiều cao và cảm giác dồi dào trong vườn. Chúng được sử dụng tốt nhất và thường xuyên nhất trên tường nhà nhưng cũng hoàn hảo cho việc phát triển trên trụ cột, tòa nhà, tường, vòm và vòm. Leo lên Hoa Hồng thường có hoa lớn, được tổ chức đơn lẻ hoặc theo nhóm nhỏ. Gần như tất cả các giống có khả năng lặp lại hoa. Có nhiều lớp hoa hồng leo núi. Bộ sưu tập của chúng tôi bao gồm Hoa hồng Lướt ván Anh, Hoa Noisette Roses, Trâm hoa Trà Hoa hồng, Trượt hoa hồng Trà Hybrid và Trèo Bourbons. Hoa hồng Lướt vôi Anh quốc của David Austin là những nhà leo núi tuyệt vời – trên thực tế, chúng tôi coi chúng là một trong số những người leo núi tốt nhất. Chúng có mùi thơm và lành mạnh, và có khả năng tự nhiên để hoa từ trên đỉnh xuống gần mặt đất

Showing 1–24 of 41 results

Call Now Button